Alzheimer nadační fond

Podporujeme odborníky pečující o nemocné Alzheimerovou chorobou

Pokračovat

Filmový, televizní a divadelní režisér je naším patronem od vzniku nadačního fondu. V duchu svého filmu Musíme si pomáhat, nás podporuje na našich akcích. Podílel se s námi také na vzniku unikátního vína Cuvée A. K tématu Alzheimerovy choroby Honzu přivedla osobní zkušenost.

„Náš táta Kamil šel do důchodu v pětašedesáti, opouštěl vedoucí místo v Mototechně, měl humor, těšil se na ryby... Nedlouho potom přišla první mrtvice a po ní další...

V jejich důsledku onemocněl cévní demencí, což trvalo sedm let. A toto onemocnění se Alzheimerovi velice podobá. Nemoc krade člověku paměť a osobnost kousek po kousku, a to je velké utrpení také pro jeho okolí. Ačkoliv jsme s mámou, oběma sestrami a jejich dospělými dětmi, švagry a mojí ženou Lenkou poměrně početná rodina, neobešli jsme se bez pečovatelky a bez občasné pomoci některého zařízení, mezi nimi byl např. Domov Sue Ryder. Když táta umřel, byla to nakonec pro všechny úleva, ale zároveň se neubráníte pocitu provinilosti, že vám to tak přijde. S nemocí tohoto typu i jejími důsledky se obtížně vyrovnává.

Proto se přimlouvám za podporu projektů Alzheimer nadačního fondu, protože vím z vlastní zkušenosti, o jak závažný problém se jedná. Musíme si pomáhat!“


Jan Hřebejk


Jan Hřebejk Patron nadačního fondu
Ivona Březinová


Ivona Březinová Patronka nadačního fondu

Spisovatelka, autorka knih pro děti všech věkových kategorií se s problematikou Alzheimerovy choroby setkala při práci na své knize Lentilka pro dědu Edu a vědomí závažnosti a rozšířenosti této nemoci ji přivedlo k přesvědčení, že v boji proti ní může být užitečná.

Autorka pomáhá pochopit malým čtenářům potíže spojené s Alzheimerovou nemocí. Příběh malého Honzíka a jeho obzvláště zapomnětlivého pradědečka, přibližuje soužití několika generací v rodině, kde je více než kde jinde potřeba vzájemné lásky, tolerance a pomoci.

„Problematikou Alzheimerovy nemoci jsem se začala zabývat, když jsem sbírala materiál pro svou knihu Lentilka pro dědu Edu. Jsou knihy, které napíšete od stolu, k jiným se musíte prokousat stohy odborných textů a jiné bez pomoci fundovaných lidí prostě dohromady nedáte. A to je případ i Lentilky. Je děsivé, jak rychle počet lidí stižených touto nemocí narůstá. Myslím, že je třeba o tom mluvit a psát. Ale hlavně je moc dobře, že existují organizace jako Alzheimer nadační fond, protože jenom mluvit a psát přece jen nestačí.

Je třeba mít naději, že lidé tuhle nemoc jednou zvládnou. Přeji všem lékařům a vědcům, které Alzheimer nadační fond podporuje, aby se k tomuto cíli dostali co nejdřív.“


O nás

Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována.

Projekty

Průběžně vyhlašujeme granty pro mladé vědce, lékaře a další profesionály, kteří se zabývají problematikou Alzheimerovy choroby a příbuzných onemocnění.

 

Stipendium pro vědkyně - matky
Cílem projektu je zlepšit situaci a postavení žen matek v jejich profesním vědeckém životě a umožnit jim skloubit vědeckou kariéru s péčí o děti, která je v českém prostředí stále především záležitostí žen. Vědkyně matky jsou v nevýhodě, protože se dostávají se do začarovaného kruhu, který často neumožní smysluplně a funkčně založit a vést vlastní výzkumný tým nebo získat kmenové místo. V některých případech může celá tato situace vést i k rozhodnutí vědecké prostředí opustit. Společnost tak často přichází o velmi nadějné vědkyně, které se rozhodly být matkami, ale nedostalo se jim potřebného zázemí a podpory pro jejich profesní růst. Společnost MIBCON se rozhodla finančně podpořit tento projekt, který by měl vědkyním – matkám alespoň částečně pomoci překlenout náročné období. Dvě vybrané uchazečky získají stipendium ve výši 160 tisíc Kč pro každou z nich.

Více informací zde

 

AVASTipendium pro lidský mozek je společný vzdělávací stipendijní program iniciovaný Alzheimer nadačním fondem a finančně zaštítěný Nadačním fondem AVAST, poprvé se uskutečnil v roce 2013. Program je určen na podporu výzkumné činnosti studentů, doktorandů, mladých lékařů a vědců do 40 let zabývajících se problematikou Alzheimerovy choroby a příbuzných onemocnění. Ti po svém návratu mohou naučené metody aplikovat v naší zemi. AVASTipendium je primárně určeno na financování studijních pobytů v délce 3 až 6 měsíců. Program je vyhlašován pravidelně na začátku kalendářního roku, uzávěrka přihlášek na konci dubna.

AVASTipendium 2019 - zde

 

Cena manželů Elišky a Zdeňka Strmiskových – za významný přínos k výzkumu a léčbě Alzheimerovy choroby
Díky velkorysému daru paní Elišky Strmiskové uděluje Alzheimer nadační fond počínaje rokem 2017 Cenu manželů Elišky a Zdeňka Strmiskových za význačný přínos k výzkumu a léčbě Alzheimerovy choroby a spřízněných neurodegenerativních onemocnění. Vítěz získává odměnu ve výši 100 000Kč jako ocenění dosavadní práce i jako motivace do příštích let.

Více o aktuálním ročníku zde

 

Cena MUDr. Jana Bureše za nejlepší odbornou publikaci
Na počest MUDr. Jana Bureše, jednoho z našich nejvýznamnějších odborníků v oboru neurofyziologie, Alzheimer nadační fond od roku 2011 vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší odbornou publikaci mladých autorů, zaměřenou na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd. Vítěz soutěže je odměněn částkou 30 000 Kč. Uzávěrka soutěže je každoročně na konci března, přihlašovat lze práce uveřejněné v předchozím kalendářním roce.

Více o aktuálním ročníku soutěže zde

 

Alzheimer Café
Koncept Alzheimer Café pochází z Holandska a jedná se o neformální setkávání lidí, kteří pečují o člověka s Alzheimerovou chorobou nebo jsou s tématem jinak spjati. Koná se každé první úterý v měsíci od 18 hodin v Centru Seňorina a každý večer je na jiné téma, ke kterému je vybrán odborník z řad doktorů, vědců atd. Alzheimer Café připravujeme společně s Nadačním fondem Seňorina již od ledna roku 2017.

Více o tomto projektu se dozvíte zde:
Alzheimer Café
Nf Seňorina
Centrum Seňorina

 

Alzheimer point
Alzheimer point je poradna pro pečující a osoby s kognitivní poruchou, cílem poradny je poskytovat bezplatnou odbornou poradenskou a podpůrnou činnost. Jedná se o pomoc jak rodinám, které pečují o blízkého člověka s demencí, tak i samotným osobám žijícím s kognitivní poruchou. Poradnu financujeme, aby mohla být pro návštěvníky zcela zdarma.

Více o Alzheimer point zde

 

Soutěže o aktivní účast na prestižních světových konferencích
Podpora je určena registrovaným účastníkům, kteří budou na konferenci aktivně prezentovat formou posteru či ústního sdělení.

Více informací zde

 

Přihlášením se o grant nebo zapojením se do některého z projeků souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů. Více informací zde.

Dárci

 • logoNadační fond AVAST
 • logoAIMTEC
 • logomib:con
 • logoKoupelny Ptáček
 • logoSTROJÍRNY HOLDING a.s. (Hradec Králové)
 • logoKooperativa
 • logoAVT
 • logoStavek
 • logoColsys
 • logoTiskárna Zaplatílek
 • logoBoulevard
 • logoBeas a.s.
 • logoČSOB Leasing
 • logoKPMG
 • logoKB
 • logoWinsite
 • logoMENZO
 • logoArtex
 • logoLovely Brand
 • logoBlack Print Wines
 • logoŠpalek – vinařství
 • logoLahofer – vinařství
 • logoArte Vini
 • logoNové vinařství
 • logoAlbatrosmedia
 • logoVyvolejto.cz
 • logoČtení pomáhá
 • logoNF Gabrielis
 • logoFB Trading, s.r.o.
 • logoLira obrazové lišty a rámy
 • logoAgentura SPEKTRUM
 • logoVíno & spol.
 • logoAlza
 • logoNadace ČEZ
 • logoAK Fialová

Kontakt

Číslo účtu:
242508296/0300
Dárcovská SMS
87 777
sekretariat@alzheimernf.cz
Datová schránka: siyyrdi
+420 777 003 983
Profil na Facebooku
Sídlo
Šimůnkova 1600, Praha 8, 182 00
IČ: 24828360
Kancelář
Pobřežní 18/16, Praha 8, 186 00
Návštěvy po předchozí domluvě
Banka
Československá obchodní banka, a.s.,
Anglická 20, Praha 2, 120 00
Bitcoin adresa: 1AuUranp5BifVZeAHnzsG1ZqkZwDxPEJQ4
Číslo účtu zvlášť zřízeného k účelu veřejné sbírky: 3909999390/0300
Československá obchodní banka, a.s., Anglická 20, Praha 2, 120 00

Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky