Alzheimer nadační fond

Podporujeme odborníky pečující o nemocné Alzheimerovou chorobou

Pokračovat DARUJTE

Filmový, televizní a divadelní režisér je naším patronem od vzniku nadačního fondu. V duchu svého filmu Musíme si pomáhat, nás podporuje na našich akcích. Podílel se s námi také na vzniku unikátního vína Cuvée A. K tématu Alzheimerovy choroby Honzu přivedla osobní zkušenost.

„Náš táta Kamil šel do důchodu v pětašedesáti, opouštěl vedoucí místo v Mototechně, měl humor, těšil se na ryby... Nedlouho potom přišla první mrtvice a po ní další...

V jejich důsledku onemocněl cévní demencí, což trvalo sedm let. A toto onemocnění se Alzheimerovi velice podobá. Nemoc krade člověku paměť a osobnost kousek po kousku, a to je velké utrpení také pro jeho okolí. Ačkoliv jsme s mámou, oběma sestrami a jejich dospělými dětmi, švagry a mojí ženou Lenkou poměrně početná rodina, neobešli jsme se bez pečovatelky a bez občasné pomoci některého zařízení, mezi nimi byl např. Domov Sue Ryder. Když táta umřel, byla to nakonec pro všechny úleva, ale zároveň se neubráníte pocitu provinilosti, že vám to tak přijde. S nemocí tohoto typu i jejími důsledky se obtížně vyrovnává.

Proto se přimlouvám za podporu projektů Alzheimer nadačního fondu, protože vím z vlastní zkušenosti, o jak závažný problém se jedná. Musíme si pomáhat!“


Jan Hřebejk


Jan Hřebejk Patron nadačního fondu
Ivona Březinová


Ivona Březinová Patronka nadačního fondu

Spisovatelka, autorka knih pro děti všech věkových kategorií se s problematikou Alzheimerovy choroby setkala při práci na své knize Lentilka pro dědu Edu a vědomí závažnosti a rozšířenosti této nemoci ji přivedlo k přesvědčení, že v boji proti ní může být užitečná.

Autorka pomáhá pochopit malým čtenářům potíže spojené s Alzheimerovou nemocí. Příběh malého Honzíka a jeho obzvláště zapomnětlivého pradědečka, přibližuje soužití několika generací v rodině, kde je více než kde jinde potřeba vzájemné lásky, tolerance a pomoci.

„Problematikou Alzheimerovy nemoci jsem se začala zabývat, když jsem sbírala materiál pro svou knihu Lentilka pro dědu Edu. Jsou knihy, které napíšete od stolu, k jiným se musíte prokousat stohy odborných textů a jiné bez pomoci fundovaných lidí prostě dohromady nedáte. A to je případ i Lentilky. Je děsivé, jak rychle počet lidí stižených touto nemocí narůstá. Myslím, že je třeba o tom mluvit a psát. Ale hlavně je moc dobře, že existují organizace jako Alzheimer nadační fond, protože jenom mluvit a psát přece jen nestačí.

Je třeba mít naději, že lidé tuhle nemoc jednou zvládnou. Přeji všem lékařům a vědcům, které Alzheimer nadační fond podporuje, aby se k tomuto cíli dostali co nejdřív.“


O nás

Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována.

Projekty

Průběžně vyhlašujeme granty pro mladé vědce, lékaře a další profesionály, kteří se zabývají problematikou Alzheimerovy choroby a příbuzných onemocnění.


Cena MUDr. Jana Bureše za nejlepší odbornou publikaci

Na počest MUDr. Jana Bureše, jednoho z našich nejvýznamnějších odborníků v oboru neurofyziologie, uděluje Alzheimer nadační fond od roku 2011 cenu za nejlepší odbornou publikaci mladých autorů zaměřenou na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd. Vítězný autorský tým bude odměněn částkou 50 000Kč. 
Více o aktuálním ročníku soutěže zde
Držitelé Ceny MUDr. Jana Bureše


Pilotní projekt na podporu geriatrických ambulancí
Ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP a díky podpoře Abakusu - nadačního fondu zakladatelů Avastu, vznikl Pilotní projekt na podporu geriatrických ambulancí.
Co je jeho smyslem?
Cílem projektu je podpořit fungování a dostupnost geriatrických ambulancí, které jsou nezbytnou součástí péče o pacienty s kognitivními poruchami. 
Více o projektu zde

 

Kurz metodologie výzkumu (koná se 6.-7. června 2024 v 2. LF UK a FN Motol)
Hlavním cílem kurzu je zlepšit schopnost účastníků sestavit článek podle obecných pravidel uplatňovaných mezinárodními vědeckými časopisy, analyzovat data a samostatně úspěšně publikovat. Každá lekce bude doprovázena ppt prezentací a příklady. K dispozici budou podklady přednášky i příklady v podobě publikovaných článků.

Více o kurzu zde
Přihlásit se můžete zde

 

STIPENDIA

Stipendium pro vědkyně - matky 2024
Cílem projektu je zlepšit situaci a postavení matek v jejich profesním vědeckém životě a umožnit jim skloubit vědeckou kariéru s péčí o děti, která je v českém prostředí stále především záležitostí žen. Vědkyně matky jsou v nevýhodě, protože se dostávají se do začarovaného kruhu, který často neumožní smysluplně a funkčně založit a vést vlastní výzkumný tým nebo získat kmenové místo. V některých případech může celá tato situace vést i k rozhodnutí vědecké prostředí opustit. Společnost tak často přichází o velmi nadějné vědkyně, které se rozhodly být matkami, ale nedostalo se jim potřebného zázemí a podpory pro jejich profesní růst. Projekt vznikl díky podpoře společnosti MIBCON.
Více informací zde

Máte možnost zajímavé stáže, ale chybí vám financování?
Kontaktujte nás: sekretariat@alzheimernf.cz 

AVASTipendium pro lidský mozek - společný vzdělávací stipendijní program iniciovaný Alzheimer nadačním fondem a finančně zaštítěný Nadačním fondem AVAST probíhal v letech 2013 - 2020 a jeho cílem byla podpora výzkumné činnosti studentů, doktorandů, mladých lékařů a vědců do 40 let.
Držitelé AVASTipendia pro lidský mozek 2013-2019

Soutěže o aktivní účast na prestižních světových konferencích, podpora publikační činnosti, přednášky
Více informací zde

Cena manželů Elišky a Zdeňka Strmiskových – za významný přínos k výzkumu a léčbě Alzheimerovy choroby
Díky velkorysému daru paní Elišky Strmiskové uděluje Alzheimer nadační fond počínaje rokem 2017 Cenu manželů Elišky a Zdeňka Strmiskových za významný přínos k výzkumu a léčbě Alzheimerovy choroby a spřízněných neurodegenerativních onemocnění. Vítěz získává odměnu ve výši 100 000Kč jako ocenění dosavadní práce i jako motivace do příštích let. Uzávěrka přihlášek je do konce listopadu.
Více o aktuálním ročníku zde
Držitelé Ceny manželů Strmiskových

PRO PEČUJÍCÍ

Alzheimer Point
Alzheimer Point je poradna pro pečující a osoby s kognitivní poruchou, cílem poradny je poskytovat bezplatnou odbornou poradenskou a podpůrnou činnost. Jedná se o pomoc jak rodinám, které pečují o blízkého člověka s demencí, tak i samotným osobám žijícím s kognitivní poruchou. Poradnu financujeme, aby mohla být pro návštěvníky zcela zdarma. 
Více o Alzheimer Point zde

Alzheimer Café
Koncept Alzheimer Café pochází z Holandska a jedná se o neformální setkávání lidí, kteří pečují o člověka s Alzheimerovou chorobou nebo jsou s tématem jinak spjati. Koná se každé první úterý v měsíci od 18 hodin nově v kavárně Mlsná kavka, v ulici Sokolovská 327/29, Praha 8. Každý večer je na jiné téma, ke kterému je vybrán odborník z řad lékařů, vědců atd. Alzheimer Café připravujeme společně s Nadačním fondem Seňorina již od ledna roku 2017.
Více o tomto projektu se dozvíte zde:
Alzheimer Café
Centrum Seňorina
Nf Seňorina 

Přihlášením se o grant nebo zapojením se do některého z projektů souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zásad ochrany osobních údajů. Více informací zde.

Dárci

 • AlbiAlbi
 • Divadlo verzeDivadlo verze
 • HenkelHenkel
 • logoNadační fond AVAST
 • logoAIMTEC
 • logomib:con
 • logoKoupelny Ptáček
 • logoSTROJÍRNY HOLDING a.s. (Hradec Králové)
 • logoKooperativa
 • logoAVT
 • logoStavek
 • logoThe Prague Concert Co.
 • logoBoulevard
 • logoBeas a.s.
 • logoČSOB Leasing
 • logoKPMG
 • logoKB
 • logoWinsite
 • logoMENZO
 • logoArtex
 • logoLovely Brand
 • logoBlack Print Wines
 • logoŠpalek – vinařství
 • logoLahofer – vinařství
 • logoArte Vini
 • logoJoyful Craftsmen
 • logoAlbatrosmedia
 • logoVyvolejto.cz
 • logoČtení pomáhá
 • logoNF Gabrielis
 • logoFB Trading, s.r.o.
 • logoLira obrazové lišty a rámy
 • logoAgentura SPEKTRUM
 • logoVíno & spol.
 • logoAlza
 • logoNadace ČEZ
 • logoAK Fialová
 • JB PharmaJB PharmaSPOLUPRACUJEME

 

 • logoInternational Neurodegenerative Disorders Research Center
 • logoČeská gerontoligická a geriatrická společnost
 • logo2. lékařská fakulta Univerzita Karlova
 • logoNadační fond Seňorina
 • logoČeská alzheimerovská společnost
 • logoReminiscenční centrum
 • logoMlsná kavka
 • logoDementia
 • logoIEZ

Kontakt

Sídlo
Šimůnkova 1600, Praha 8, 182 00
IČ: 24828360
Kancelář
Křižíkova 185/35, Praha 8, 180 00
Návštěvy po předchozí domluvě
Spojení
sekretariat@alzheimernf.cz
Datová schránka: siyyrdi

+420 777 003 983
Banka
Československá obchodní banka, a.s.,
Anglická 20, Praha 2, 120 00
BIC (Swift): CEKOCZPP
Darovat přes portál Darujme.cz

QR code
Číslo sbírkového účtu
3909999390/0300
IBAN: CZ80 0300 0000 0039 0999 9390


Číslo běžného účtu:
242508296/0300
IBAN: CZ29 0300 0000 0002 4250 8296
Dárcovská SMS
87 777

Bitcoin adresa: 1AuUranp5BifVZeAHnzsG1ZqkZwDxPEJQ4

Osvědčení veřejná sbírka Logo ke stažení